Relații cu presa/mass-media: persoană desemnatădate de contact.