CONDUCERE

Ing. KOZMA Béla

Director executiv

Audiențe:
Marți: 10.00 – 12.00
Joi: 10.00 – 12.00


Şef serviciu
Serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanță agricolă și formare profesională