Carieră (anunțurile posturilor scoase la concurs)

Direcția pentru Agricultură Județeană Covasna anunță organizarea concursului în vederea ocupării
a 2 posturi vacante de natură contractuală, pe perioadă determinată, de consilier IA, conform
HG 286/23.03.2011. cu modificările și completările ulterioare. Graficul de desfășurare a concursului:
→ proba scrisă: 14.04.2021., ora 11.00;
→ interviul: 16.04.2021., ora 11:00.

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional – 11.09.2020.